Logo

Žijeme životom, ktorý je v súlade so zákonom, ctíme si hodnoty spoločnosti a hodnotu človeka

O nás


Po rokoch aktívneho motorkárskeho života, sme sa rozhodli založiť motoclub, ktorý by spájal motorkárov a zároveň príslušníkov

 • záchranných zborov ( Polícia, Hasiči, RZP, DHZ ... )
 • ozbrojených zborov ( Vojaci, ozbrojené sily ... )
 • zamestnancov štátnej správy ( Národná rada, Úrad vlády, Ministerstvo ... )
 • samosprávy ( starosta, mestská polícia ... )
 • advokátov, sudcov, exekútorov, notárov
 • ale aj osoby bez práce vo verejnom záujme, ktoré sa významne pričinili o činnosť klubu alebo vo verejnom záujme vykonali úctyhodný skutok.

 • Tak bol v roku 2012 zaregistrovaný COP BIKERS SLOVAKIA ako prvý Law Enforcement klub na Slovensku.

  Svoj vznik sme na rokovaní oznámili MC Slovakia nakoľko v tom čase nebol v SR žiaden klub LEMC a ani HAMC, OMC, BMC.

  Zúčastnili sme sa LE MC European Convention, kde nás členovia Európskej LE MC koalície jednohlasne schválili za kandidáta LE MC európskej koalície /prospect LE MC European Convention/.

  Po roku jazdenia a podpory (support) a po ďalšom roku ako (prospect), teda ako sme si prešli "cestu", sme boli schválený ako member Európskej koalície LE MC s právom nosenia plných farieb. Európska koalícia LE MC

Facebook


LE MC Európska koalícia


Sponzori


Kontakt


+421 948 234 454